12 Aralık 2018

Dövizli Askerlik 2019 - Yurt Dışı Dövizli Askerlik Nasıl Yapılır?

Dövizli Askerlik 2019 - Gurbetçiler Dövizli Askerlik Nasıl Yapar?
Resmi gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yurt dışında yerleşik yaşayan Türk Vatandaşlarının dövizli askerlik hizmetinden yararlanabileceği açıklandı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 2 bin avro ödeyerek dövizle askerlik yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile bedelli askerlikten yararlanmak isteyen, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt dışında çalışma ve oturma iznine sahip Türk Vatandaşlarının en az 3 yıl boyunca yabancı ülkede bulunmak suretiyle bağlı bulundukları konsolosluklara başvurarak işlemlerini başlatabilirler. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin, dövizli askerlik hizmetinden yararlanması için, ikamet durumlarını ispat eden belgeler ile 2 bin avro'yu tek seferde ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bunun yanında daha önce yürürlükte bulunan dövizle askerlik 38 yaş sınırı da bu sayede kaldırılmış bulunmaktadır.

Gurbetçiler Dövizli Askerlik Hizmetinden Nasıl Yararlanabilir? - Dövizle Askerlik 2019

1. Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

2. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden "T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI" adlı internet sitesine giriş yapabileceklerdir.

3. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.

Almanya Dövizli Askerlik, Fransa Dövizli Askerlik,  Dövizli Askerlik 2019, Yurt Dışı Dövizle Askerlik Nasıl Yapılır

6 Aralık 2018

İlk Neonazi Kurbanı Türk Aile İçin Anma Töreni Düzenlenecek

İlk Neonazi Kurbanı Türk Aile İçin Anma Töreni Düzenlenecek
Almanya'nın Schwandorf şehrinde 17 Aralık 1988 yılında aşırı sağcı Neonazi mensupları tarafından kundaklanan binada üçü Türk, biri Alman 4 kişi hayatını kaybetmişti.

30 yıl önce Schwandorf şehrinde bulunan Habermeier Haus adlı binada ikamet eden Türk vatandaşları Osman Can(49), eşi Fatma Can(43) ile çocukları Mehmet Can(11) ve binada bulunan Alman Jürgen Hübner(47) hayatlarını kaybetmişlerdi.

İlk Neonazi Kurbanı Türk Aile İçin Anma Düzenlenecek
Kundaklanan bina ve Can ailesi

Irkçı ”Nationalistische Front" mensubu olan Josef Seller, Can ailesinin yaşadığı binayı kundaklaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayla Almanya'da ilk Neonazi saldırısı olarak tarihe geçti. Olayın yaşandığı gün başka bir yerde olan Can ailesinin kızı Leyla Kellecioğlu(Can) her yıl 17 Aralık tarihinde düzenlenen anma törenine katılıyor.
Leyla Kellecioğlu(Can)
Leyla Kellecioğlu(Can)
O zaman 19 yaşında kundaklamayı yapan Neonazi mensubu Josef Seller, mahkemede dinlendiğinde "yabancılardan nefret ediyorum" diyerek tüm suçlamaları kabul etti. Gerçekleştirdiği ırkçı saldırı sonucu 12.5 yıl hapis cezası alan Josef Seller, tahliye olduktan sonra Schwandorf şehrini terk etti.

Her yıl 17 Aralıkta Schwandorf ırkçı saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni, bu yıl Schwandorf şehrinde 17 Aralık saat 17.00'de düzenlenecektir.

5 Aralık 2018

Yurtdışından Kimler Türkiye'ye Araba-Araç Getirebilir?

Yurtdışından Kimler Türkiye'ye Araba-Araç Getirebilir?

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 458 Sayılı Gümrük Kanununun 3, 16 ila 20 ve 43 ile 44 üncü maddeleri uyarınca yurtdışında ikamet eden bir diğer ifadeyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yaşayan kişilerin kendi adlarına kayıtlı taşıtlarını 'turistik kolaylıklar' kapsamında geçici olarak getirebilir.

Yurtdışından taşıt getirmek için en önemli husus kişinin yurtdışında yerleşik yaşıyor olması gerekmektedir. Yurtdışında yerleşik olma koşulu ise ülkeye giriş yapılacağı günden geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında fiilen bulunmasını ifade etmektedir.

185 Gün Yurtdışında Bulunmak Yerleşik Sayılır mı?

Taşıt getirecek kişilerin yurtdışında yerleşik sayılabilmesi için yerleşik yaşadığı, yeri bulunması ve ikamet etmesi gerekmektedir. Yurtdışında şantiyelerde çalışan ya da gemilerde geçici süreyle görev yapan, tatil ya da herhangi bir sebeple otelde kalan kişilerin son 1 yılın 185 gününü yurtdışında geçirmiş olsalar bile herhangi bir ikametleri bulunmadığı için geçersiz sayılacaktır.

185 Gün Hesabı Nasıl Yapılır?

Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar.

Örneğin; 20.06.2019 tarihinde İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir gurbetçinin 20.06.2019 tarihinden itibaren geriye doğru son 1 yılın (20.06.2018-20.06.2019) yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır. Eğer 185 gün ikamet ettiği belirlenirse bu kişi yurtdışında yerleşik ikamet ettiği kabul edilir.

Yurtdışından Emekli Olanlar Araba Getirebilir mi?

Yurtdışında emekli olanlar Türkiye'ye ilk defa getirecekleri kendi adlarına kayıtlı araç için 185 gün yurtdışında ikamet etme şartı aranmamaktadır.

730 günlük sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla yurtdışına çıkan emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere yeniden Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz ve taşıtlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilir.

Turistik Kolaylıklar Kapsamında Getirilen Araçlar Ne Kadar Türkiye'de Kalabilir?

Yurtdışında yerleşik olarak yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin kendi adlarına kayıtlı araçlar Türkiye'de 730 güne kadar kalabilmektedir. Bu süre emekliler içinde geçerlidir.

Başkasına Ait Araç Türkiye'ye Nasıl Getirilir?

Başkasına ait araçların vekaletname ya da kiralama yoluyla getirilen yabancı plakalı araçların Türkiye'ye getirilebilmesi için şu hususlar gereklidir;
  • Hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması,
  • Taşıtın, getiren kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olması, (Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler hariç)
  • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesinin bulunması.
Taşıtın vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi halinde duruma uygun olarak aşağıdaki belgelerden birinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.
  • Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğün onaylayacağı bir vekâletname,
  • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,
  • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi.
Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde bunlara ek olarak aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur.
  • Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,
  • Tüzel kişiliklere ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge,
Yukarıda sayılan belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümelerinin de gümrüğe sunulması gerekir.

Yabancı Plakalı Taşıtlar Kimler Tarafından Kullanılabilir?

Yabancı plakalı taşıtlar; taşıtın kaydı yapılmış hak sahibi ve onun yurtdışında yerleşik yaşayan eşi, anne-baba ya da çocukları kullanabilir. Aracın hak sahibi aracın içinde olsa dahi anne, baba, eş, çocuklar dışında, acil durumlar harici herhangi başka birinin kullanması yasaktır. Ayrıca yurtdışında yerleşik olarak yaşamayan anne, baba, eş ve çocuklar yabancı plakalı taşıtı kullanamazlar.

Taşıtı kullanacakların, izin hak sahibinin eşi, anne-babası veya çocuğu olduğunu ve yurtdışında ikamet ettiklerini ispatlayıcı belgeleri (vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport vb.) yanlarında bulundurması gerekmektedir. Yol denetimlerinde bu durumu belgeleriyle ispat edemeyenlerin araçları trafikten men edilerek gerekli işlemlerin yapılması için gümrüğe teslim edilecektir.

İzin hak sahibi dışındaki kişiler taşıtı vekaletnameleri olsa da kullanamaz. İzin hak sahibi dışında taşıtı kullanmak için Türkiye’den veya yurtdışından alınmış vekaletnameler geçersizdir. Yol denetimlerinde bu durumun tespiti halinde taşıt trafikten men edilerek gerekli işlemlerin yapılması için gümrüğe teslim edilecektir. Ayrıca bu şekilde aracı haksız kullanan ve kullandıranlar hakkında ayrı ayrı para cezası uygulanacaktır.

4 Aralık 2018

500'e Yakın Neo-Nazi Bulunamıyor

500'e Yakın Neo-Nazi Bulunamıyor
Haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan Neo-Nazi mensubu 467 kişi izlerini kaybettirdi.

Almanya'da haklarında tutuklama kararı bulunan 467 aşırı sağcı Neo-Nazi mensubu, izlerini kaybettirerek bulunamadığı belirtildi. Almanya Federal Hükümeti'nin açıklamasına göre izlerini kaybettiren 467 Neo-Nazi mensubunun yaklaşık dörtte birinin şiddete eğimli olduğu belirtildi. Ayrıca izini kaybettiren aşırı sağcıların ırkçı, şiddet eylemlerine kalkışabilecekleri uyarısı yapıldı.

Ortadan kaybolan 467 Neo-Nazi mensubu içerisinde bulunan 99 kişinin bir ya da daha fazla şiddet olaylarına karıştığı belirlendi. NEUE Osnabrücker Zeitung'un haberine göre izini kaybettiren Neo-Nazi mensubu kişilerin sayısında önemli bir artış olduğunu belirtirken, dört sene önce 253 erkek ve kadın Neo-Nazi aranmaktayken bu yıl bu sayı 467'e yükselmiş oldu.

30 Eylül 2018

2018 Yılı Sıla Yolu Sınır Kapılarından 600 bin Araç Geçiş Yaptı

2018 Yılı Sıla Yolu Sınır Kapılarından 600 bin Araç Geçiş Yaptı
Yaz ayının sona ermesiyle tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, ikamet ettikleri ülkelere geri dönüşte özellikle Kapıkule ve İpsala sınır kapılarını tercih etti.

Bu yaz sezonunda yurt dışından Türkiye'ye girişlerin aşırı yoğun olmaması, ancak dönüşlerin özellikle bayram döneminde yoğun olması sebebiyle uzun kuyruklar görülmüştür. Genel olarak en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısından 1 Haziran ile 30 Eylül arasında 340.058 araç, 1.413.522 yolcu giriş yaparken 294.820 araç, 1.112.349 yolcu çıkış yapmıştır. Kapıkule Sınır Kapısından sonra 1 Haziran ile 30 Eylül arasında en yoğun bir diğer sınır kapısı İpsala Sınır Kapısında ise 114.689 araç, 514.056 yolcu giriş yaparken 118.667 araç, 533.118 yolcu çıkış yapmıştır.

Yoğun bir sezonun ardından tatillerini memleketlerinde geçirip sağ salim evlerine dönenlere 2019 Sıla Yolu bekleme zamanı gelmiştir. Şimdiden tüm sıladaşlara geçmiş olsun.

2018 yılı yaz ayında sıla yolu sınır kapılarından ortalama 600 bin araç giriş-çıkış yaptı

22 Temmuz 2018

Sahte Otel ve Uçak Rezervasyonları İçin Dikkatli Olunuz

Sahte Otel ve Uçak Rezervasyonları İçin Dikkatli Olunuz

Son günlerde yazılı ve görsel medya üzerinde çıkan haberlere göre yurt dışındaki gurbetçiler dahil bir çok kişi otel rezervasyonu adı altında bir dolandırıcılık şebekesinin mağduru oldu.

Edinilen bilgiye göre dolandırıcılık şebekesinin kimler tarafından yönetildiği bilinmeyen ve iddaya göre yurt dışı merkezli olduğu idda edilen, özellikle Antalya ve Bodrum bölgesindeki ünlü, tanındık otellerin adını kullanarak ve hatta otellere ait web sitelerin birebir aynısını tasarladıkları belirlendi. Bu şebeke iddaya göre ünlü, tanındık otellere yakın ve benzer domainler (web site adı) alarak tatil satın almak isteyenleri dolandırmayı amaçlayarak çok sayıda kişiyi mağdur etti.

Dolandırıcıların oyunu ise şu şekilde ortaya çıktı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve Bodrum'da bulunan Sianji Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır'ın, kendisine ait otelin dolandırıcılar tarafından otelin benzeri web site adresi ile insanlara tatil paketleri sattılar.  Konudan ise bir müşterinin oteli arayarak Pazartesi otele geleceğini, havalimanından otele transfer hizmeti istediğini belirten Çakır, "Çalışan arkadaşlarımız gelen telefon üzerine müşterinin rezervasyonuna bakıyor. Ancak rezervasyon görünmeyince arkadaşlarımız satın almayı nereden yaptığını soruyor. Müşteri, otelin internet sitesi üzerinden tatilini satın aldığını söylüyor. Biz de böyle farkına vardık. Dolandırıcılar, bizim internet sitemizin aynısı kopyalamış." diye belirtti.

Ardından Otel'in Pazarlama Müdürü ilgili sitedeki numarayı aradığını belirten Çakır, "Telefon Bodrum'da gibi gözüküyor. Ancak yurtdışı merkezli. Karşımızdaki kişi telefonun açmasıyla birlikte, "Beni otelden aradığınızı görüyorum. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sizin otelin ismine benzer 50'ye yakın domain aldık" diye cevap verdi. Daha sonra bilgi işlemden bir arkadaşımız aynı telefon numarasını aradı. Bizden 100 bin dolarlık bitcoin istedi. Ayrıca bizim otel için yaptığı 5 rezervasyon için ücret almamızı söyledi. Bir de konu hakkında dava açmamamızı, açılan dava olursa da geri çekilmesini talep etti." dedi.

Yaşananların ardından araştırmaya konulan otel yönetimi tek kendilerinin değil Bodrum'da 10'a yakın otelin dolandırıcılar tarafından bu şekilde kopya web siteleri açarak tatil fiyatlarını düşük gösterip daha çok rezervasyon almayı hedeflediler.  Ayrıca otel yönetimi olayla ilgili dava açarak sitenin kapanmasını, bundan sonra başka sahte sitelere açabileceklerini bu konuda daha dikkatli olacaklarını, müşterilerinin bu konuda daha dikkatli olmalarını söyledi. Çakır, mağduriyet yaşayan müşterilere ise otelin müsait olduğu tarihlerde uygun fiyatlarda konaklama vereceklerini belirtti.

Bir dolandırıcılık uyarısı da Türk Hava Yolları tarafından geldi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz." diye belirtti.

Gurbetçiler Vatanlarına Gelmeye Başladılar

Gurbetçiler Vatanlarına Gelmeye Başladılar

Senelik izinlerini ana vatanlarında geçirmek isten gurbetçiler, bugün erken saatlerde Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyrular oluşturdu.

Vatandaşlar bunaltıcı havanın verdiği rahatsızlıkla kimisi gümrüksüz alışveriş bölgesinde kimisi de araçlarında dinlendi.

Kapıkule'de sezonun başladığı 1 Temmuzdan itibaren 480 bin gurbetçi ve bu gurbetçilere ait 75 bin araç giriş yaptı. Gümrük Bakanlığı ile İçişler Bakanlığının gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve iyileştirmelerle en yoğun günlerde bekleme süresinin 50 ile 60 dakika arasında olduğu bu da 350 araca araca tekabul ettiği belirtildi.

Almanya'da yaşayan ve yaz tatilini vatanından geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısında bekleyenler arasında olan Mehmet Demiryürek, "Çok mutluyum, sevinçliyim. Sınır kapısının girişinde bayrağımızı görünce gözlerim doldu, çok duygulandım. Ailemle geldim, önce İstanbul'da tatil yapacağız sonra Yozgat'ta yakınlarımızı görmeye gideceğiz. Türkiye'de 5 hafta kalmak istiyoruz." dedi.

Fransa'da yaşayan ve yaz tatilini vatanında geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısında bekleyenlerden Ramazan Yılmaz, "Allah'a şükür vatanımıza kavuştuk. Yıllık iznimizi memleketimizde geçireceğiz. Isparta'da yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra tatilimizi yapacağız." dedi. Yılmaz'ın eşi İsmihan Yılmaz ise "Özlem var. Çocuklarım da çok sevindiler. Vatan özlenmez mi? Akrabalarımızı göreceğiz, anılarımızı yad edeceğiz. İnsanın vatanı gibi var mı, gurbette duruyoruz ama mecbur iş için yerleşmişiz zamanında" dedi.

Kaynak: AA

Gurbetçi Aracını Polis Otosu Giydirip Bayrak Açtı

Gurbetçi Aracını Polis Otosu Giydirip Bayrak Açtı

Almanya'dan Türkiye'ye yaz tatili için gelen Ümit Şimşek, üstü açık aracını resmi polis aracı gibi kaplama giydirdi.

Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve tatil için ülkesine gelen Ümit Şimşek, izin süresinin bitişiyle Almanya'ya dönüşte otobanda trafik polisi görünümlü aracını görenlerin ilgisini çekerken yanındaki arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bir çok kişi tarafından paylaşılırken Şimşek'in bu yaptığı büyük beğeni topladı.

Şimşek, üstü açık lüks aracını araç kaplama folyolarıyla trafik polislerinin kullandığı araçlara benzetti. Almanya plakalı trafik polisi görünümlü aracıyla otobanda ilerlerken yanındaki arkadaşı Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada "Ne mutlu Türküm diyene!" notu ile paylaşılan bu video kısa sürede bir çok kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni topladı.

Gurbetçi Aracını Polis Otosu Giydirip Bayrak Açtı